Sở Khoa học và Công nghệ: Bàn giao bộ nhận diện sản phẩm lúa, gạo hữu cơ mang nhãn hiệu tập thể Long Hòa – Hòa Minh

Ngày 12/01, Sở Khoa học và Công nghệ (KH- CN) Trà Vinh tổ chức bàn giao bộ nhận diện sản phẩm lúa, gạo hữu cơ mang nhãn hiệu tập thể Long Hòa – Hòa Minh cho Hợp tác xã Tiến Thành (xã Long Hòa, huyện Châu Thành) là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể lúa gạo hữu cơ Long Hòa – Hòa Minh.

Lễ trao bộ nhận diện sản phẩm lúa, gạo hữu cơ mang nhãn hiệu tập thể Long Hòa – Hòa Minh cho Hợp tác xã Tiến Thành.

Sản phẩm lúa, gạo hữu cơ huyện Châu Thành đã được Sở KH – CN Trà Vinh hoàn tất việc nộp đơn đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH – CN) với “Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm, lúa gạo hữu cơ của huyện Châu Thành”, đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ số 73307/QĐ-SHTT.

Để tạo điều kiện cho Hợp tác xã bước vào sản xuất và đưa sản phẩm tiếp cận thị trường, Sở KH- CN tiến hành trao 2.000 hộp đựng gạo; túi PP đựng gạo hữu cơ 25kg và 50kg được in 02 mặt, 02 màu; danh thiếp và Sổ tay quản lý sử dụng nhãn hiệu… tổng kinh phí bộ nhận diện sản phẩm trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Vụ lúa năm 2021 – 2022, Hợp tác xã sản xuất khoảng 42ha (trong đó 37ha đã có hợp đồng với các doanh nghiệp; 05ha được hợp tác xã tiêu thụ). Thông tin từ Hợp tác xã, sau khi tiếp nhận bộ nhận diện sản phẩm lúa, gạo hữu cơ mang nhãn hiệu tập thể Long Hòa – Hòa Minh sẽ sử dụng vào việc đóng gói bao bì gạo trong vụ 2021-2022 và tiến hành xúc tiến, quảng bá sản phẩm với các sở, ban ngành tỉnh thông qua Sở KH- CN, UBND huyện Châu Thành…

Tin, ảnh: HỮU HUỆ

Share:

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *