LIÊN HỆ

Hợp tác xã Tiến Thành

Địa chỉ: ấp Hai Thủ, xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

MST: 2100328373

Email: hoptacxatienthanh2005@gmail.com

Website: https://gaohuucolonghoaminh.com

Giám đốc: Phạm Văn Trường

Điện thoại: 0399 240 591